WEDDING CAKE

WEDDING CAKE

Giá thông thường $55.00 USD
Giá thông thường Giá bán $55.00 USD
Giảm giá Đã bán hết
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

EM Elite provides a wide variety of materials that needs for Vietnamese traditional Tea Ceremony set-up and traditional Wedding Ceremony set-up.

Wedding Cake is one of the indispensable items on Vietnamese traditional wedding. 

Please contact/ inbox for further details.

Xem toàn bộ chi tiết